Gecertificeerd Alarmsysteem 

Veel ondernemingen hebben vanuit de verzekering een eis om een gecertificeerd alarmsysteem van een bepaalde risico klasse te plaatsen, welke moet voldoen aan de VEB BORG richtlijnen uit de VRKI. Praktisch iedere verzekeraar heeft in de Polis een clausule laten opnemen die bepaald dat u als bedrijf uw alarminstallatie moet laten verzorgen door een VEB of BORG erkend installateur volgens de VRKI. Dit gegeven is onbekend bij veel ondernemers, lees uw Polis zorgvuldig door en vraag aan uw tussenpersoon of uw verzekering ook eisen stelt met betrekking tot de beveiliging.

Room Secure Beveiliging is een erkend beveiligingsbedrijf (VEB) en werkt volgens de geldende regels. In de beveiligingsmarkt is een dubbele trend gaande. Enerzijds leveren steeds meer niet erkende bedrijven alarmsystemen en anderzijds betalen verzekeraars minder vaak inbraakschade uit wanneer een bedrijf de alarminstallatie heeft laten verzorgen door een niet erkend installateur en geen VEB / BORG opleverbewijs of BORG certificaat kan overleggen.

Het verdient daarom aanbeveling om u goed door ons te laten voorlichten zodat u na een inbraak niet voor financiële verassingen komt te staan. Daarom is het van belang dat u de juiste keuze maakt waar het gaat om beveiliging die voldoet aan uw verzekeringseis.

Room Secure Beveiliging levert alarmsystemen voor alle risico klassen en levert op met BORG certificaat of BORG / VEB opleverbewijs.

Indien u meer informatie wilt ontvangen, of een afspraak wilt, kunt u contact opnemen met onze klantenservice, bereikbaar via 020-3312968.

.