BORG Certificaat / VEB Beveiligingscertificaat

Het is vaak verplicht om de beveiliging te laten uitvoeren door een erkend beveiligingsbedrijf. Room Secure is een VEB erkend beveiligingsbedrijf gevestigd in Amsterdam. In Nederland kennen we twee belangrijke organisaties welke certificaten uitgeven. Dit is het BORG en het VEB. Room Secure is een VEB erkend beveiligingsbedrijf.

In veel gevallen eist de verzekering tegenwoordig dat hun cliënten beveiligingsmaatregelen treffen die voldoen aan vastgestelde eisen. Dit noemt men een verzekeringseis. In de praktijk komt het er vaak op neer dat de verzekerde niet de juiste beveiliging heeft getroffen en dus niet tegemoet komt aan de verzekeringseis met betrekking tot beveiliging. Dit heeft als gevolg dat op het moment van bijvoorbeeld een inbraak blijkt dat de verzekering, vaak terecht, niet of gedeeltelijk het schadebedrag uitkeert. U bent dus wel verzekerd maar niet gedekt doordat u niet aan de verzekeringseis voldoet.

Eisen voor de verzekering worden bepaald op basis van de risico klasse die vastgesteld is in het VRKI (Verbeterde Risicoklasse Indeling). We onderscheiden klasse 1, 2, 3, 3*, 4 en 4*. Een BORG certificaat of een VEB beveiligingscertificaat is, indien wordt voldaan aan de eisen, vaak een stuk zekerheid voor de ondernemer. Het certificaat kan worden afgegeven op basis van de standaardoplossingen van het VRKI of door maatwerk met een alternatieve combinatie van maatregelen.

Maatwerkoplossingen moeten in het programma van eisen worden vastgelegd en worden voorgelegd aan de eisende partijen. Bij risicoklasse 4 worden de oplossingen ook bij de verzekeraar voorgelegd. Alleen bij risicoklasse 4 is de verzekeraar vooraf bij het proces van de juiste beveiligingsmaatregelen betrokken en moet deze goedkeuren.

Hoe deze materie in de dagelijkse praktijk gaat kunt u zich met wat verbeeldingskracht vast goed voorstellen. Neem daarom contact op voor een vrijblijvende “beter gecheckt dan ongedekt” scan.

Wanneer wij afwijkingen constateren gaan wij samen met u opzoek naar een beveiligingsoplossing die aansluit op de voor u geldende verzekeringseisen. Het passende antwoord op uw verzekeringseis.

Indien u meer informatie wilt ontvangen, of een afspraak wilt, kunt u contact opnemen met onze klantenservice, bereikbaar via 020-3312968.