Horeca

Horeca

De Horeca is een belangrijke klantengroep van Room Secure Beveiliging. Horeca is erg gevoelig voor criminaliteit omdat er in de horeca veel cash aanwezig is.

Vanwege lastig uit te oefenen controle op personeel werkzaam in de horeca is interne fraude/diefstal een onderschat probleem binnen de branche. Veel ondernemers hebben te maken met onverklaarbare kasverschillen, voorraden die sneller slinken dan verwacht, tapverlies en een fooienpot die te leeg is.

Een laatste probleem in deze branche is de beveiliging van het woonhuis van de ondernemer zelf. Vaak is er in het criminele circuit het vermoeden dat horeca ondernemers de afgeroomde omzet thuis in een kluis afstorten.

Room Secure Beveiliging beschikt over methoden en technieken waarin wij de complete onderneming onder de loep nemen en advies uitbrengen over het gehele traject van het tappen van een biertje tot en met het afstorten bij de bank. Hierin wordt ook de thuis situatie van de horeca ondernemer ronder de loep genomen.

Wilt u een horeca audit laten uitvoeren of heeft u het vermoeden dat u te maken heeft met interne fraude/diefstal eigen personeel? Neem contact met ons op, via 020-3312968,  voor het maken van een afspraak waarin wij een eerste situatie analyse maken.

markten