Onderwijsinstellingen

Onderwijsinstellingen

markten

Integriteit en veiligheid zijn onderwerpen die in de publieke en semi publieke sector  volop in de belangstelling staan. Ook in de onderwijssector. Niet in de laatste plaats door incidenten die hebben plaatsgevonden en die in de media breed zijn uitgemeten.  Zo  werd de onderwijssector geconfronteerd met een aantal gevallen van examenfraude , diefstal van examens en gevallen waarbij door individuele schoolbestuurders werd gehandeld in strijd met integriteitscodes. Vervelende kwesties voor de betrokken scholen, hun medewerkers en de leerlingen van deze scholen.

Want hoe staat het met de veiligheid en integriteit op uw school.  Heeft u uw zaken reeds goed op orde, of zijn er verbeteringen mogelijk? Bijvoorbeeld op het gebied van objectbeveiliging of op organisatorisch gebied. Weten uw medewerkers en leerlingen wat er van hen wordt verwacht, als zij signalen hebben van of betrokken raken bij incidenten als fraude met examens, geweldsincidenten of andere ongewenste omgangsvormen binnen de school? Mogelijk dienen uw protocollen en gedragscodes te worden aangescherpt.

In dit kader attenderen wij u graag op het volgende. Wij, BING (Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten) en Room Secure Beveiliging, twee onafhankelijk van elkaar opererende organisaties, hebben gelet op de recente ontwikkelingen de handen ineen geslagen en kunnen u een integrale integriteit- en veiligheidsaudit aanbieden, waarbij wij met een quick scan zowel uw integriteitsbeleid als uw veiligheidsbeleid  onder de loep nemen en u adviseren over verbeteringen.

Integriteitsaudit

Bij een integriteitsaudit lichten wij op een snelle en efficiënte manier uw integriteitbeleid en de kwetsbaarheden in uw organisatie door. Daarbij hebben wij zowel aandacht voor processen als personen. Zie ook:  www.bureauintegriteit.nl/integriteitaudit_risicoanalyse

Veiligheidsaudit

Bij de veiligheidsaudit kijken wij zowel naar de fysieke beveiliging van uw school, als naar non-fysieke beveiligingsaspecten. Bij fysieke beveiliging moet u denken aan de aanleg van technische beveiligingssystemen ter voorkoming van de al genoemde incidenten. Bij de non-fysieke beveiliging gaat het onder meer om het beveiligingsbeleid en veiligheidsprotocollen.

 

Heeft u interesse in onze integrale integriteit- en veiligheidsaudit of een van beide onderwerpen?; wij komen graag vrijblijvend bij u langs.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met, 020-3312968.

Horeca

Horeca

markten

De Horeca is een belangrijke klantengroep van Room Secure Beveiliging. Horeca is erg gevoelig voor criminaliteit omdat er in de horeca veel cash aanwezig is.

Vanwege lastig uit te oefenen controle op personeel werkzaam in de horeca is interne fraude/diefstal een onderschat probleem binnen de branche. Veel ondernemers hebben te maken met onverklaarbare kasverschillen, voorraden die sneller slinken dan verwacht, tapverlies en een fooienpot die te leeg is.

Een laatste probleem in deze branche is de beveiliging van het woonhuis van de ondernemer zelf. Vaak is er in het criminele circuit het vermoeden dat horeca ondernemers de afgeroomde omzet thuis in een kluis afstorten.

Room Secure Beveiliging beschikt over methoden en technieken waarin wij de complete onderneming onder de loep nemen en advies uitbrengen over het gehele traject van het tappen van een biertje tot en met het afstorten bij de bank. Hierin wordt ook de thuis situatie van de horeca ondernemer ronder de loep genomen.

Wilt u een horeca audit laten uitvoeren of heeft u het vermoeden dat u te maken heeft met interne fraude/diefstal eigen personeel? Neem contact met ons op, via 020-3312968,  voor het maken van een afspraak waarin wij een eerste situatie analyse maken.

Sportverenigingen

Sportverenigingen

markten

Room Secure Beveiliging is shirtsponsort van zondag 1 van WVHEDW in Amsterdam. Room Secure Beveiliging voelt een grote betrokkenheid bij sport in het algemeen en erkent het locale belang van sportverenigingen in het  bijzonder. Een sportvereniging zorgt voor socialebinding en een grotere betrokkenheid met de buurt en de regio.

Helaas zijn sportverenigingen regelmatig slachtoffer van criminaliteit. Met name inbraken door de vaak afgelegen ligging van de verenigingsgebouwen zijn aan de orde van de dag. Room Secure Beveiliging doet meer voor sportverenigingen dan enkel het aanleggen van een alarmsysteem. Wij ontwikkelen een beveiligingsplan op maat welke de criminaliteitsrisico’s vermindert en met name het financiële risico voor de vereniging verkleint.

Heeft u als bestuur van een sportvereniging te maken met criminaliteit op de vereniging, vandalisme, interne fraude of inbraken? Neem contact op met, 020-3312968 voor meer informatie en/of het maken van een afspraak.

Kinderdagverblijven

Kinderdagverblijven

markten

Kinderdagverblijven benaderen ons regelmatig vanwege het vier ogen principe. Vanuit de GGD is het voor kinderdagverblijven verplicht om twee leidsters op een groep te hebben of één leidster met toezicht via wanden met beglazing tussen de groepen. Voor kinderdagverblijven met aparte ruimten als groepen is het vier ogen beleid lastig te realiseren. Room Secure Beveiliging heeft ruime ervaring met het aanleggen van Camera Observatie Systemen geschikt voor kinderdagverblijven zodat uw kinderdagverblijf voldoet aan het vier ogenprincipe.

Naast bovengenoemde reden is de opname functie van de camera’s erg belangrijk. Er zijn ons situaties bekend waarin een ouder een leidster van iets beschuldigde waardoor een vervelend conflict ontstond met een rechtsgang als gevolg.

Voor kinderdagverblijven is er een subsidie beschikbaar voor Camera Beveiliging. Neem contact op met onze klantenservice om te kijken of u in aanmerking komt voor subsidie op camera beveiliging, via 020-3312968.

Apothekers

Apothekers

markten

In de farmaceutische branche is Room Secure Beveiliging geen onbekende. Wij werken binnen deze branche met name voor Apotheken waarin wij de focus hebben op interne fraude/diefstal. Dit is binnen de Apothekers branche de grootste winstderving op het gebied van criminaliteit.

Voor apothekers hebben wij een bewezen audit ontwikkelt waarmee we samen met de Apotheker gaan kijken of er mogelijk goederen of geld in de onderneming worden ontvreemd. Wanneer dit het geval is ontvangt u van Room Secure Beveiliging een maatwerk oplossing met de garantie dat de problemen behoorlijk worden gereduceerd. Hiervoor zijn referenten uit de branche op aanvraag beschikbaar.

Naast interne fraude/diefstal eigen personeel kijken wij tijdens de audit ook naar overige veiligheid aspecten op het gebied van mogelijk overvallen en inbraken.

Heeft u als Apotheker het vermoeden dat interne fraude/diefstal bij u aan de orde is en wilt u dit een halt toeroepen? Neem contact op met onze klantenservice, te bereiken op 020-3312968, om de mogelijkheden met ons te bespreken.

Subsidie voor beveiliging

Subsidie voor beveiliging

nieuws

De afgelopen jaren is er vanuit de overheid subsidie beschikbaar gesteld voor “kleine”ondernemers om beveiligingsmaatregelen te treffen. Ook dit jaar is de verwachting dat er weer subsidie beschikbaar gesteld zal worden. Neem telefonisch contact met ons op voor de actuele stand van zaken, via 020-3312968.

Room Secure Beveiliging is installatiepartner binnen de  VKB regeling. Hierdoor kunnen wij u helpen om met behulp van MKB subsidies uw bedrijf beter te beveiligen met, bijvoorbeeld, camerabeveiliging. Wij helpen met in het subsidietraject op camerabeveiliging, alarmsystemen en hang- en sluitwerk voor zowel het MKB als de ZZP’er welke vanuit zijn woonhuis werkt. U krijgt in 2014 op een groot aantal beveiligingsoplossingen 50% van de totaal investering door de overheid vergoed. Room Secure Beveiliging regelt dit voor u en u hoeft de subsidie niet zelf voor te financieren.

In 2013 heeft Room Secure Beveiliging een oorkonde ontvangen omdat wij in de top 3 landelijke installateurs VKB 2013 stonden. Vanwege vakkundige manier van installeren.

Wij kunnen u helpen met de volgende producten/diensten:

  • Het leveren van camerabewaking;
  • het leveren van hang- en sluitwerk om uw gevelelementen beter te beveiligen;
  • het leveren van gecertificeerde kluizen;
  • het leveren van gecertificeerde alarmsystemen.

Room Secure Beveiliging is een VEB gecertificeerd beveiligingsbedrijf en kan bovengenoemde systemen opleveren met opleverbewijs of beveiligingscertificaat welke u moet overleggen aan uw verzekeraar.

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Neem contact op met, 020-3312968 voor het maken van een afspraak en/of voor meer informatie.

Camerabeveiliging, 24/7 Live zicht op uw woonhuis

Camerabeveiliging, 24/7 Live zicht op uw woonhuis

nieuws

Zien wat er in en om uw woning gebeurt. Met een Camerasysteem van Room Secure is het mogelijk om de beelden via internet te bekijken op uw computer, tablet en smartphone zodat u op elk gewenst moment van de dag kunt kijken wat er in en rondom uw woning gebeurt. Zie en registreer het allemaal met een Camera-observatie-systeem.

Niet alleen kunt u verdachte bewegingen in de gaten houden. Elk van de door ons geleverde camerasysteem is aan te sluiten op een hard disk recorder, zodat alles wordt vastgelegd.  Het opgeslagen beeldmateriaal kan als aanvullend bewijs dienen, mocht zich onverhoopt tot een inbraak voordoen.  U kunt bijvoorbeeld na een alarmmelding direct op uw system inloggen om de melding te beoordelen. Na het beoordelen kunnen de hulpdiensten wel of niet worden ingeschakeld.

Advies over de projectie en de specificaties van het camera observatie systeem is cruciaal voor het gewenste resultaat.Rekening houdend  met de verlichting, ligging op bijvoorbeeld het noorden of zuiden, de kracht van uw netwerk, de mogelijkheden tot bekabeling, centrale of decentrale voeding en de doelen van de camera’s in het plan (identificatie, herkenning of overzicht.)

Wilt u advies over een passende Camera Observatie oplossing? Neem dan contact op met onze klantenservice voor het maken van een afspraak via 020-3312968.

Partner in Projectontwikkeling

Partner in Projectontwikkeling

nieuws

Room Secure Beveiliging werkt samen met en fungeert als partner van project managementbureaus en aannemers op het gebied van CCTV en andere beveiligingsvraagstukken.

Door onze expertise, flexibilteit en oplossendvermogen zijn wij in staat te werken met harde deadlines en strakke planningen.

Bent u projectontwikkelaar of betrokken bij de oplevering van bouwprojecten, graag bespreken we met u de mogelijkheden om een partnership aan te gaan, neem contact op met 020-3312968 voor het maken van een afspraak.

Trigion Meldkamer vanaf €19,- per maand

Trigion Meldkamer vanaf €19,- per maand

nieuws

Room Secure Beveiliging heeft een samenwerking met de Alarmcentrale van Trigion. De alarmcentrale van Trigion zorgt ervoor dat er snel hulp ter plaatse is bij bijvoorbeeld inbraak, brand of een andere calamiteit. Room Secure werkt samen met de meldkamer van Trigion, omdat de Trgion Alarmcentrale met vergunning PAC 1 de eerste door justitie erkende meldkamer van Nederland is, met vele jaren ervaring in het bewaken op afstand. Hierbij worden de modernste technieken ingezet. Via Room Secure Beveiliging is doormelding naar de Trigion Alarmcentrale mogelijk vanaf €19,- incl. 21% BTW per maand.

Bent u op dit moment aangesloten bij een andere Alarmcentrale en wilt u overstappen? Dit is bij Room Secure Beveiliging in veel situaties moeiteloos geregeld. Wat betekent overstappen voor u?

–          24/7 service;

–          een zeer scherp tarief;

–          vakkundig afgehandelde alarmmeldingen;

–          snelle inschakeling hulpdiensten;

–          moderne alarmcentrale met professionele centralisten.

Wilt u overstappen of heeft u van ons een bestaand systeem zonder doormelding naar de meldkamer? Neem contact op met 020-3312968 om de doormelding met ons te regelen.