Woonhuizen

Woonhuizen

markten

Inbraken verplaatsen zich de laatste jaren van goed beveiligde bedrijfspanden naar woonhuizen. Een inbraak in een woonhuis veroorzaakt enerzijds materiële schade maar laat vooral een erg onprettig gevoel achter. Daarom is het verstandig om maatregelen te treffen die de kans op een succesvolle woninginbraak verkleinen of de gevolgen van een brand minimaliseren.

Wat doet Room Secure aan huisbeveiliging?

  • Camera beveiliging met live zicht via mobiele telefoon;
  • Alarmsystemen met schildetectie en buiten detectie;
  • Kerntrek bestendige sloten;
  • Deur intercom met ingebouwde camera;
  • alarm opvolging van Trigion meldkamer à €19,-per maand;
  • gecertificeerde kluizen.

Room Secure huisbeveiliging werkt hoofdzakelijk in de Randstad met Amsterdam als Centraal punt. Door onze partners hebben wij een landelijke dekking. Onze inbraakbeveiliging is een combinatie van elektronische en bouwkundige maatregelen. Inbraakbeveiliging begint met goed hang- en sluitwerk. Hiermee brengt u vertraging aan. Een alarmsysteem waarschuwt u, uw buren en eventueel de meldkamer van Trigion.

Voor een beveiligingscheck of (indien u) meer informatie (wenst) kunt u contact met ons opnemen via 020-3312968.

Winkeliers

Winkeliers

markten

Diefstallen zijn voor winkeliers de grootste schadepost. Deze kunnen we onderverdelen in diefstal gepleegd door klanten en diefstallen gepleegd door personeelsleden en leveranciers. Een diefstal is voor de winkelier een netto winstderving en deze schadepost kan op jaarbasis behoorlijk oplopen.

Room Secure Beveiliging heeft een methode ontwikkelt waarbij wij beveiligingsproducten uit de ‘’VKB 2014’’ MKB subsidie regeling combineren met onze eigen kennis en protocollen. Hierdoor kunnen wij voor een zeer scherp tarief een bewezen product aanbieden waardoor u 24/7 toezicht heeft in uw winkel, uw voorraad onder bewaking staat, de kassa handelingen nauwkeurig worden vastgelegd en uw toeleverancier aan de achterdeur in de gaten wordt gehouden.

Room Secure Beveiliging is namelijk partner binnen de “VKB2014” MKB regeling voor de winkelier. Hierdoor kunnen wij u helpen om met behulp van MKB subsidies uw winkel beter te beveiligen alle vormen van beveiliging. Wij staan garant voor subsidie op camerabeveiliging, alarmsystemen en hang- en sluitwerk voor de winkelier. U krijgt in 2014 op een groot aantal beveiligingsoplossingen 50% van de totaal investering door de overheid vergoed. Room Secure Beveiliging regelt dit voor u en u hoeft de subsidie niet zelf voor te financieren.

Wilt u meer informatie over 24/7 of over de subsidie mogelijkheden? Neem contact op met, 020-3312968 voor het maken van een afspraak

Onderwijsinstellingen

Onderwijsinstellingen

markten

Integriteit en veiligheid zijn onderwerpen die in de publieke en semi publieke sector  volop in de belangstelling staan. Ook in de onderwijssector. Niet in de laatste plaats door incidenten die hebben plaatsgevonden en die in de media breed zijn uitgemeten.  Zo  werd de onderwijssector geconfronteerd met een aantal gevallen van examenfraude , diefstal van examens en gevallen waarbij door individuele schoolbestuurders werd gehandeld in strijd met integriteitscodes. Vervelende kwesties voor de betrokken scholen, hun medewerkers en de leerlingen van deze scholen.

Want hoe staat het met de veiligheid en integriteit op uw school.  Heeft u uw zaken reeds goed op orde, of zijn er verbeteringen mogelijk? Bijvoorbeeld op het gebied van objectbeveiliging of op organisatorisch gebied. Weten uw medewerkers en leerlingen wat er van hen wordt verwacht, als zij signalen hebben van of betrokken raken bij incidenten als fraude met examens, geweldsincidenten of andere ongewenste omgangsvormen binnen de school? Mogelijk dienen uw protocollen en gedragscodes te worden aangescherpt.

In dit kader attenderen wij u graag op het volgende. Wij, BING (Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten) en Room Secure Beveiliging, twee onafhankelijk van elkaar opererende organisaties, hebben gelet op de recente ontwikkelingen de handen ineen geslagen en kunnen u een integrale integriteit- en veiligheidsaudit aanbieden, waarbij wij met een quick scan zowel uw integriteitsbeleid als uw veiligheidsbeleid  onder de loep nemen en u adviseren over verbeteringen.

Integriteitsaudit

Bij een integriteitsaudit lichten wij op een snelle en efficiënte manier uw integriteitbeleid en de kwetsbaarheden in uw organisatie door. Daarbij hebben wij zowel aandacht voor processen als personen. Zie ook:  www.bureauintegriteit.nl/integriteitaudit_risicoanalyse

Veiligheidsaudit

Bij de veiligheidsaudit kijken wij zowel naar de fysieke beveiliging van uw school, als naar non-fysieke beveiligingsaspecten. Bij fysieke beveiliging moet u denken aan de aanleg van technische beveiligingssystemen ter voorkoming van de al genoemde incidenten. Bij de non-fysieke beveiliging gaat het onder meer om het beveiligingsbeleid en veiligheidsprotocollen.

 

Heeft u interesse in onze integrale integriteit- en veiligheidsaudit of een van beide onderwerpen?; wij komen graag vrijblijvend bij u langs.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met, 020-3312968.

Horeca

Horeca

markten

De Horeca is een belangrijke klantengroep van Room Secure Beveiliging. Horeca is erg gevoelig voor criminaliteit omdat er in de horeca veel cash aanwezig is.

Vanwege lastig uit te oefenen controle op personeel werkzaam in de horeca is interne fraude/diefstal een onderschat probleem binnen de branche. Veel ondernemers hebben te maken met onverklaarbare kasverschillen, voorraden die sneller slinken dan verwacht, tapverlies en een fooienpot die te leeg is.

Een laatste probleem in deze branche is de beveiliging van het woonhuis van de ondernemer zelf. Vaak is er in het criminele circuit het vermoeden dat horeca ondernemers de afgeroomde omzet thuis in een kluis afstorten.

Room Secure Beveiliging beschikt over methoden en technieken waarin wij de complete onderneming onder de loep nemen en advies uitbrengen over het gehele traject van het tappen van een biertje tot en met het afstorten bij de bank. Hierin wordt ook de thuis situatie van de horeca ondernemer ronder de loep genomen.

Wilt u een horeca audit laten uitvoeren of heeft u het vermoeden dat u te maken heeft met interne fraude/diefstal eigen personeel? Neem contact met ons op, via 020-3312968,  voor het maken van een afspraak waarin wij een eerste situatie analyse maken.

Sportverenigingen

Sportverenigingen

markten

Room Secure Beveiliging is shirtsponsort van zondag 1 van WVHEDW in Amsterdam. Room Secure Beveiliging voelt een grote betrokkenheid bij sport in het algemeen en erkent het locale belang van sportverenigingen in het  bijzonder. Een sportvereniging zorgt voor socialebinding en een grotere betrokkenheid met de buurt en de regio.

Helaas zijn sportverenigingen regelmatig slachtoffer van criminaliteit. Met name inbraken door de vaak afgelegen ligging van de verenigingsgebouwen zijn aan de orde van de dag. Room Secure Beveiliging doet meer voor sportverenigingen dan enkel het aanleggen van een alarmsysteem. Wij ontwikkelen een beveiligingsplan op maat welke de criminaliteitsrisico’s vermindert en met name het financiële risico voor de vereniging verkleint.

Heeft u als bestuur van een sportvereniging te maken met criminaliteit op de vereniging, vandalisme, interne fraude of inbraken? Neem contact op met, 020-3312968 voor meer informatie en/of het maken van een afspraak.

Kinderdagverblijven

Kinderdagverblijven

markten

Kinderdagverblijven benaderen ons regelmatig vanwege het vier ogen principe. Vanuit de GGD is het voor kinderdagverblijven verplicht om twee leidsters op een groep te hebben of één leidster met toezicht via wanden met beglazing tussen de groepen. Voor kinderdagverblijven met aparte ruimten als groepen is het vier ogen beleid lastig te realiseren. Room Secure Beveiliging heeft ruime ervaring met het aanleggen van Camera Observatie Systemen geschikt voor kinderdagverblijven zodat uw kinderdagverblijf voldoet aan het vier ogenprincipe.

Naast bovengenoemde reden is de opname functie van de camera’s erg belangrijk. Er zijn ons situaties bekend waarin een ouder een leidster van iets beschuldigde waardoor een vervelend conflict ontstond met een rechtsgang als gevolg.

Voor kinderdagverblijven is er een subsidie beschikbaar voor Camera Beveiliging. Neem contact op met onze klantenservice om te kijken of u in aanmerking komt voor subsidie op camera beveiliging, via 020-3312968.

Apothekers

Apothekers

markten

In de farmaceutische branche is Room Secure Beveiliging geen onbekende. Wij werken binnen deze branche met name voor Apotheken waarin wij de focus hebben op interne fraude/diefstal. Dit is binnen de Apothekers branche de grootste winstderving op het gebied van criminaliteit.

Voor apothekers hebben wij een bewezen audit ontwikkelt waarmee we samen met de Apotheker gaan kijken of er mogelijk goederen of geld in de onderneming worden ontvreemd. Wanneer dit het geval is ontvangt u van Room Secure Beveiliging een maatwerk oplossing met de garantie dat de problemen behoorlijk worden gereduceerd. Hiervoor zijn referenten uit de branche op aanvraag beschikbaar.

Naast interne fraude/diefstal eigen personeel kijken wij tijdens de audit ook naar overige veiligheid aspecten op het gebied van mogelijk overvallen en inbraken.

Heeft u als Apotheker het vermoeden dat interne fraude/diefstal bij u aan de orde is en wilt u dit een halt toeroepen? Neem contact op met onze klantenservice, te bereiken op 020-3312968, om de mogelijkheden met ons te bespreken.