Onderwijsinstellingen

Onderwijsinstellingen

Integriteit en veiligheid zijn onderwerpen die in de publieke en semi publieke sector  volop in de belangstelling staan. Ook in de onderwijssector. Niet in de laatste plaats door incidenten die hebben plaatsgevonden en die in de media breed zijn uitgemeten.  Zo  werd de onderwijssector geconfronteerd met een aantal gevallen van examenfraude , diefstal van examens en gevallen waarbij door individuele schoolbestuurders werd gehandeld in strijd met integriteitscodes. Vervelende kwesties voor de betrokken scholen, hun medewerkers en de leerlingen van deze scholen.

Want hoe staat het met de veiligheid en integriteit op uw school.  Heeft u uw zaken reeds goed op orde, of zijn er verbeteringen mogelijk? Bijvoorbeeld op het gebied van objectbeveiliging of op organisatorisch gebied. Weten uw medewerkers en leerlingen wat er van hen wordt verwacht, als zij signalen hebben van of betrokken raken bij incidenten als fraude met examens, geweldsincidenten of andere ongewenste omgangsvormen binnen de school? Mogelijk dienen uw protocollen en gedragscodes te worden aangescherpt.

In dit kader attenderen wij u graag op het volgende. Wij, BING (Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten) en Room Secure Beveiliging, twee onafhankelijk van elkaar opererende organisaties, hebben gelet op de recente ontwikkelingen de handen ineen geslagen en kunnen u een integrale integriteit- en veiligheidsaudit aanbieden, waarbij wij met een quick scan zowel uw integriteitsbeleid als uw veiligheidsbeleid  onder de loep nemen en u adviseren over verbeteringen.

Integriteitsaudit

Bij een integriteitsaudit lichten wij op een snelle en efficiënte manier uw integriteitbeleid en de kwetsbaarheden in uw organisatie door. Daarbij hebben wij zowel aandacht voor processen als personen. Zie ook:  www.bureauintegriteit.nl/integriteitaudit_risicoanalyse

Veiligheidsaudit

Bij de veiligheidsaudit kijken wij zowel naar de fysieke beveiliging van uw school, als naar non-fysieke beveiligingsaspecten. Bij fysieke beveiliging moet u denken aan de aanleg van technische beveiligingssystemen ter voorkoming van de al genoemde incidenten. Bij de non-fysieke beveiliging gaat het onder meer om het beveiligingsbeleid en veiligheidsprotocollen.

 

Heeft u interesse in onze integrale integriteit- en veiligheidsaudit of een van beide onderwerpen?; wij komen graag vrijblijvend bij u langs.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met, 020-3312968.

markten