Kinderdagverblijven

Kinderdagverblijven

Kinderdagverblijven benaderen ons regelmatig vanwege het vier ogen principe. Vanuit de GGD is het voor kinderdagverblijven verplicht om twee leidsters op een groep te hebben of één leidster met toezicht via wanden met beglazing tussen de groepen. Voor kinderdagverblijven met aparte ruimten als groepen is het vier ogen beleid lastig te realiseren. Room Secure Beveiliging heeft ruime ervaring met het aanleggen van Camera Observatie Systemen geschikt voor kinderdagverblijven zodat uw kinderdagverblijf voldoet aan het vier ogenprincipe.

Naast bovengenoemde reden is de opname functie van de camera’s erg belangrijk. Er zijn ons situaties bekend waarin een ouder een leidster van iets beschuldigde waardoor een vervelend conflict ontstond met een rechtsgang als gevolg.

Voor kinderdagverblijven is er een subsidie beschikbaar voor Camera Beveiliging. Neem contact op met onze klantenservice om te kijken of u in aanmerking komt voor subsidie op camera beveiliging, via 020-3312968.

markten